Banner Viac ako 25 rokov na trhu

Cloudové riešenia

IIS MIS - Cloudové riešenia

Cloudové riešenie. Čo to je a načo to je?

Cloudové riešenie je služba, ktorá Vám cez internet ponúkne prostredie, v ktorom je spojený hardvér a softvér tak, aby ste pre fungovanie Vašej organizácie dostali k dispozícii:

  • potrebný informačný systém pre organizáciu
  • potrebné elektronické služby pre občanov a verejnosť

Čo poskytne IIS MIS pre Vašu organizáciu?

Vaši referenti podľa pracovného zaradenia získajú prístup k potrebným agendám informačného systému, ktoré vo Vašej organizácii spravujete. S agendami systému IIS MIS budú pracovať prostredníctvom internetu tak rýchlo, kvalitne a bezpečne – ak nie rýchlejšie, kvalitnejšie a bezpečnejšie – ako keby ste mali celý systém inštalovaný vo Vašej organizácii v potrebnej infraštruktúre (na Vašom serveri, vo Vašej sieti, na Vašom sieťovom operačnom systéme …).

Čo poskytne IIS MIS pre elektronické služby?

Systém IIS MIS umožní resp. podporí elektronickú komunikáciu Vašej organizácie s verejnosťou…

Kde vlastne bude to potrebné Dátové centrum?

Bude bezpečné, bude profesionálne a špičkovo kvalitné, bude so zabezpečenými službami, so zabezpečením servera, úložných kapacít a uložených dát, a so zabezpečenou komunikáciou s dátovým centrom. Dátové centrum poskytne spoločnosť SWAN.

Pre koho a prečo je cloudové riešenie výhodné?

Predovšetkým pre verejné inštitúcie, obce a menšie mestá. Prečo?

  • Pretože Vás odbremení od nutnosti zakupovať a zabezpečovať prevádzkovanie informačného systému, vybavovať organizáciu nevyhnutnou HW a SW infraštruktúrou (server, sieťové operačné systémy, počítačová sieť, zálohovanie …) a túto udržiavať vrátane bezpečnostných pravidiel prevádzkového zabezpečenia.
  • Prevádzka systému bude pod kontinuálnym dohľadom špecialistov a organizácia bude u seba prakticky zabezpečovať iba prístup na internet.
  • Požiadavky na kvalitu pripojenia na internet sú štandardné (nie je potreba osobitne rýchleho pripojenia). Na aktiváciu služby nie je potrebné obstarávať žiadny doplňujúci hardvér ani softvér.
  • Významná, a obzvlášť v dnešnej dobe, je skutočnosť, že pri takomto spôsobe prevádzky resp. využitia informačného systému dôjde k zníženiu potrieb na kapitálové výdavky Vašej organizácie.
  • Riešenie umožňuje nasadenie výkonných informačných technológií, ktoré najmä pre obce a menšie organizácie nie sú cenovo dostupné.

IIS MIS ako Digitálna kancelária

Riešenie je k dispozícii okamžite formou objednania služby. Cena je určite prekvapujúco efektívna a zaujímavá, a umožní ušetríiť potrebu značných vstupných a prevádzkových nákladov.

Systém IIS MIS pre Digitálnu kanceláriu (na báze cloudového riešenia) poskytne nasledovné služby:

• služby Digitálnej kancelárie pre obecný úrad (pre samosprávu)
• služby Digitálnej kancelárie pre registratúru (pre štátnu a verejnú správu)

Digitálna kancelária pre REGISTRATÚRU

Pre organizácie štátnej a verejnej správy systém IIS MIS poskytne balík agend na komplexné zabezpečenie správy registratúry (registratúrne záznamy, spisy, registratúrne stredisko, archív a potrebné procesy).

Digitálna kancelária pre OBECNÝ ÚRAD

Pre samosprávy systém IIS MIS touto formou zabezpečuje komplexnú podporu činností obecného úradu pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, daňových a ďalších agend samosprávy.