Banner Viac ako 25 rokov na trhu

TTODV technológie

TTODV - Špecializovaný systém na riadenie procesu

Systém bol vytvorený v rámci projektu „Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb“. Jeho hlavným cieľom je najmä elektronizácia procesov riadenia duševného vlastníctva pre potreby STU v Bratislave na princípe využitia komplexného informačného systému integrovaného s ostatnými systémami STU.

Prínos ku skvalitneniu činnosti inštitúcie

Vzhľadom na rastúci význam duševného vlastníctva v dnešnej dobe sme vyvinuli komplexný softvér, ktorý Vám pomôže zefektívniť procesy spojené s evidenciou, ochranou a komercializáciou Vašich inovácií a kreatívnych výstupov.

Konečnými cieľmi, ku ktorým má viesť zavedenie systému TTODV :

    elektronizácia procesov riadenia duševného vlastníctva
    zlepšenie dostupnosti informácií a služieb prostredníctvom elektronizácie procesov
    využívanie služieb komponentov TTODV vrátane efektívnej komunikácie TTODV s inými informačnými systémami

Prečo si vybrať naše riešenie?

    Náš softvér pokrýva všetky kľúčové oblasti správy duševného vlastníctva – od evidencie a riadenia práv až po komercializáciu.
    Riešenie je flexibilné a prispôsobiteľné špecifickým potrebám Vašej organizácie.
    Užívateľsky prívetivé rozhranie umožňuje jednoduchú a rýchlu prácu so systémom.
    Kladieme dôraz na maximálnu ochranu Vašich citlivých dát.
    Poskytujeme kvalitnú technickú podporu a školenia pre Vašich zamestnancov.
 
Náš softvér ponúka širokú škálu funkcií, ktoré Vám umožnia:
 
    Základnú evidenciu:
        Oznámenia o duševnom vlastníctve
        Ochranné známky
        Pôvodcovia a spolumajitelia
        Vzájomné vzťahy medzi pôvodcami a spolumajiteľmi
        Prevedené práva
        Odmeny pôvodcom
        Výdavky
        Žiadosti a prihlášky
            Úrad priemyselného vlastníctva SR
            Medzinárodná prihláška PCT (Patent Cooperation Treaty)
            Európska patentová prihláška
            Prihláška zapísaného dizajnu Spoločenstva
            Haagsky systém medzinárodnej registrácie priemyselných dizajnov
 
    Agenda pri spravovaní práv priemyselného vlastníctva: 
        Termíny a Pripomenutia
            Udržiavacie poplatky – Patent, Dizajn, Úžitkový vzor, …
            Oznámenia pôvodcov o vytvorení PPV
            Ochranné známky
            Medzinárodné prihlášky
 
    Evidenciu komercializácie:
        Licencie
        Predaj
        Spin-off
 
    Podporná funkcionalita
        Register kontaktov s integráciou na Štatistický a obchodný register SR
        Kalendáre a plánovač
        Integrovaná tvorba dokumentov je podporovaná na báze produktov Microsoft Office® a OpenOffice, LibreOffice
        Podpora evidencie dokumentov ku konkrétnym databázovým záznamom
        Schvaľovacie procesy – workflow
 
Naše riešenia úspešne využívajú významné inštitúcie ako Slovenská technická univerzita, Slovenská akadémia vied, Technická univerzita vo Zvolene.
 
Radi Vám poskytneme detailnejšie informácie o našom softvéri a jeho prínosoch pre Vašu organizáciu. V prípade záujmu Vám radi pripravíme individuálnu prezentáciu a cenovú ponuku.