Banner Viac ako 25 rokov na trhu

Profil spoločnosti A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Elektronické informačné systémy na správu registratúry

Riešenia pre výkon správy registratúry integrovanej na portál ÚPVS (schránky, CUD, CUET, MDURZ …). Systém IIS MIS – Elektronická registratúra je certifikovaný na zhodu s Výnosom MV SR č. 525/2011 Z.z.

eGOV služby

Riešenia poskytujú nástroje pre elektronizáciu verejných procesov a budovanie eGOV služieb v prostredí systému IIS MIS – integrácie na portál ÚPVS, CSRÚ, elektronické podpisovanie, formuláre, ap. s komplexnou podporou súvisiacich aktivít pri dodaní (NASES, NBU, MetaIS, certifikačné autority, elektronické pečate, mandátne certifikáty.

Cloudové riešenia

Systém IIS MIS ako služba cez internet. Riešenia poskytujeme pod názvom Digitálna kancelária IIS MIS. Služba poskytne organizáciám elektronický informačný systém na správu registratúry alebo samosprávam informačný systém pre obec, mesto, mestskú časť.

Informačné systémy pre samosprávy

Riešenia pre samosprávy miest a obcí pre správne agendy (dane, poplatky, kataster, evidencia obyvateľov, registratúra …), ekonomické agendy (rozpočet, účtovníctvo, mzdy …), GIS riešenia, portály, eGOV riešenia, nástroje pre manažmenty a ďalšie.

Zákaznícke informačné systémy

Poskytujeme vývoj, implementácie a servis špecifických zákazníckych informačných systémov dodávaných na kľúč.