Názov prijímateľa
A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis, s.r.o.
Sídlo prijímateľa
Drobného č. 27, 841 01  Bratislava – mestská časť Dúbravka
Názov projektu
Vytvorenie integračného modulu pre portfólio produktov IIS MIS
Výška príspevku
81 648,- EUR

Projekt vybudoval integračný komponent IS MIS na centrálne evidencie štátnej správy.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.