Portfólio služieb

Poskytnutnie systému IIS MIS - on premise riešenie

Dodanie realizujeme komplexne na kľúč v prostredí Vašej infraštruktúry. Pri dodaní zabezpečujeme:

 • riadenie projektu (analýza, harmonogram, technický postup, implementácia)
 • nadštandardné požiadavky (úpravy softvéru, nové moduly, agendy, funkcie)
 • dodanie a implementácia HW, SW
 • migrácia existujúcich dát do nového systému
 • integrácia s existujúcimi aplikáciami IT
 • integrácia na ÚPVS, CSRÚ a ďalšie eGOV služby
 • el. podpisy, konfigurácie schránok
 • aktivity voči NASES, MF SR, NBU SR, certifikačnej autorite…
 • školenia a protokolárne odovzdanie
 • servis, metodická podpora, autorské a legislatívne aktualizácie

Poskytnutnie systému IIS MIS - cloudové riešenie

Poskytnutie služby, ktorá Vám cez internet ponúkne prostredie, v ktorom je potrebný hardvér a softvér prevádzkovaný v Dátovom centre – vrátane systému IIS MIS – tak, aby ste pracovali spôsobom, ako keby ste mali celý systém IIS MIS inštalovaný priamo vo svojom sídle.

Aktualizácie a servis

 • aktualizácie sú realizované automatizovane cez internet
 • prenos údajov je chránený bezpečnostným šifrovaním
 • garantované autorské a legislatívne aktualizácie
 • podpora počas nábehu do rutinnej prevádzky
 • vysoká spoľahlivosť a stabilita prevádzky
 • flexibilita konfigurovateľnosti systému na podmienky zákazníka
 • on-line helpDesk, vzdialená diagnostika a servis
 • záručný a pozáručný servis