Banner Viac ako 25 rokov na trhu

Referencie

Inštitúcie, spoločnosti

A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis, s.r.o.eK
Antidopingová agentúra SReK cloud
Centrum právnej pomoci 
                 Kancelária riaditeľa centraeK cloud
                 Kancelárie v SR  (13)eK cloud
                 Konzultačné pracoviská v SR  (22)eK cloud
Dopravný podnik Bratislava, a.s.eK
Enterprise Resources International, spol. s r.o. 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Rehoľa piaristov na Slovensku 
                 Nitra, Prievidza, Svätý Jur, Trenčín 
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia 
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácueK cloud
Slovenská inšpekcia životného prostredia 
                 Ústredie BratislavaeK eF CUD cloud
                 Regionálne inšpektoráty životného prostredia v SR  (4)eK eF CUD cloud
Slovenská komora audítorov 
Slovenská konsolidačná, a.s.eK eF
Slovenské banské múzeumcloud
Štátny inštitút odborného vzdelávania, BratislavaeK
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služiebeF
Výskumný ústav jadrovej energetiky, a.s. 
Združenie miest a obcí Slovenska 

Univerzity a školy

Slovenská technická univerzita 
                 Rektorát a univerzitné pracoviskáeK cloud
                 Fakulta architektúryeK cloud
                 Fakulta chemickej a potravinárskej technológieeK cloud
                 Fakulta elektrotechniky a informatikyeK cloud
                 Fakulta informatiky a informačných technológiíeK cloud
                 Materiálovotechnologická fakultaeK cloud
                 Stavebná fakultaeK cloud
                 Strojnícka fakultaeK cloud
                 Študentské domovy a jedálne STUeK cloud
Technická univerzita Zvolen 
Gymnázium Jána Adama Raymana, PrešoveK cloud
Materská škola Slnečné jazerá, SeneceK cloud
Spojená škola internátna, PrešoveK cloud
Stredná zdravotnícka škola, KošiceeK cloud
Súkromné konzervatórium, NitraeK cloud
Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, NitraeK cloud
Špeciálna základná škola sv. Anny, Stará ĽubovňaeK cloud
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, SeneceK cloud
Základná škola, Mlynská 50, SeneceK cloud
Základná škola Mateja Bela, ŠamoríneK cloud
Základná škola Mátyása Korvína s VJM, ŠamoríneK cloud
Základná škola s materskou školou, ŠintavaeK cloud
Základná škola s materskou školou, VlkanováeK cloud

Zdravotníctvo

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská BystricaeK
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 
Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR 
                 Riaditeľstvo 
                 Krajské operačné strediská záchr. zdrav. služby v SR  (8) 
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 
Úrady verejného zdravotníctva 
                 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republikyeK eF CUD
                 Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR  (36)eK cloud *
Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR * 
                 Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR – Riaditeľstvocloud
                 Terénne oddelenia Úradu verej. zdrav. MDVRR v SR  (5)cloud

Mestá a obce

Mesto Dubnica nad Váhom 
                 Mestský úradeK eF
                 Centrum voľného časueK cloud
                 Dubnické múzeum Dubnica nad VáhomeK cloud
                 DUMAT – mestská príspevková organizáciaeK cloud
                 Materská škola Centrum IIeK cloud
                 Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.eK cloud
                 Základná škola s materskou školou Centrum IeK cloud
                 Základná škola s materskou školou Pavla DemitrueK cloud
                 Základná škola s materskou školou pod HájomeK cloud
                 Základná umelecká škola Dubnica nad VáhomeK cloud
Mesto KrupinaeK eF
Mesto Nové Mesto nad VáhomeK eF CUD CUET
Mesto Stará TuráeK eF CUD CUET
Mesto ŠamoríneK CUET
Mesto ŠtúrovoeK eF
Mesto ŠuranyeK eF CUD CUET
Mesto Veľký MedereK eF CUD CUET
  
Obec AbrahámeK eF cloud
Obec BankaeK CUD CUET
Obec BánoveK eF
Obec BolešoveK eF cloud
Obec BudimíreF
Obec ČebovceeK CUD cloud
Obec Červený KameňeK cloud
Obec Čierna voda   – OcÚ, ZŠeK cloud
Obec Čierny BrodeK cloud
Obec Dolná StredaeK eF cloud
Obec Dolné Saliby   – OcÚ, ZŠ, ZŠ s VJM, Domov dôchodcoveK cloud 
Obec Dolný PialeK eF cloud
Obec DrietomaeK cloud
Obec DuloveK cloud
Obec Dunajská LužnáeK eF
Obec GáňeK cloud
Obec HoliceeK cloud
Obec Hontianske MoravceeK cloud
Obec Horné Saliby   – OcÚ, ZŠ s MŠ, ZŠ s MŠ s VJMeK cloud 
Obec HosteeK cloud
Obec Hronské KľačanyeK cloud
Obec JánovceeK cloud
Obec Hybe 
Obec JacovceeK
Obec KajaleK cloud
Obec KochanovceeK cloud
Obec Kovarce 
Obec Kravany nad Dunajomcloud
Obec Krivosúd-BodovkaeK cloud
Obec KvakovceeK cloud
Obec LadceeK cloud
Obec MadeK CUD CUET cloud
Obec MajcichoveK cloud
Obec Matúškovo   – OcÚ, ZŠ, ZŠ s VJM, Školská jedáleňeK cloud 
Obec MikušovceeK cloud
Obec Mníchova LehotaeK cloud
Obec MočaeK cloud
Obec Most pri BratislaveeK eF CUD CUET cloud
Obec Moravany nad Váhom   – OcÚ, ZŠ s MŠ, Zar. pre senioroveK eF
Obec PruskéeK cloud
Obec Selce (B.Bystrica)eK cloud
Obec Slovenská KajňaeK cloud
Obec Slovenská Nová VeseK cloud
Obec SoblahoveK cloud
Obec ŠintavaeK eF cloud
Obec TomášikovoeK cloud
Obec TopoľnicaeK cloud
Obec Trenčianska TepláeK eF
Obec Trenčianske StankovceeK cloud
Obec Trstice   – OcÚ, ZŠeK cloud 
Obec TuchyňaeK cloud
Obec Veľká LúkaeK cloud
Obec Veľká Mača   – OcÚ, ZŠeK cloud 
Obec Veľký BieleK cloud
Obec Veľký GrobeK eF CUET cloud
Obec VinicaeF CUD CUET cloud
Obec VinodoleK eF CUD CUET cloud
Obec VlkanováeK cloud
Obec VozokanyeK cloud

Legenda

Služby systému IIS MIS v cloude

cloud

Digitálna kancelária IIS MIS pre REGISTRATÚRU – správa registratúry
Digitálna kancelária IIS MIS pre OBECNÝ ÚRAD – správne agendy samosprávy  
Integrácie systému IIS MIS na ÚPVS
eK
eF
CUD
CUET
elektronické služby ÚPVS v štandardnom rozsahu
elektronické služby ÚPVS cez formuláre, vstavané formuláre v IIS MIS
Centráne úradné doručovanie
Centrána úradná elektronická tabuľa
                eK – moduly IAM, CEP, eDesk, MED, eForm, MDURZ, G2G